Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Data opublikowania: 17 sierpnia 2016


Dotyczy projektu: