Dotyczy rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 28 kwietnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”