Dotyczy: rozeznania rynku na przeprowadzenie superwizji dla pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi.Usługa realizowana jest w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Koncept – Paulina Kołosowska, ul. Świętokrzyska 8/1,30-015 Kraków.

Uzasadnienie: Oferta spełnia wszystkie warunki zaproszenia do składania ofert będącego podstawą wyłonienia Wykonawcy.

Data opublikowania: 22 września 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”