Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że została wybrana oferta złożona  przez: Panią Edytę Domagałę zam. Kielce.

Data opublikowania: 12 kwietnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”