Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje o unieważnieniu postępowania.

Data opublikowania: 13 kwietnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”