Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że postępowanie zostało unieważnione.

Data opublikowania: 10 sierpnia 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”