Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że postępowanie zostało unieważnione.

Data opublikowania: 27 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”