Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o unieważnieniu postępowania na opiekuna mieszkań chronionych uruchomionych w ramach projektu „Myśląc o rodzinie”. 

Data opublikowania: 16 stycznia 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”