Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi kierownika projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w Stronę Samodzielności”.

Data opublikowania: 10 października 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”