Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o unieważnieniu postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie bloków szkoleniowych z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi dla opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. 

Data opublikowania: 18 lipca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”