Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 4 zapytania ofertowego, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia  – do dnia 07.11.2016r”.

Data opublikowania: 11 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”