Informacja dla wykonawców  do zapytania ofertowego na zorganizowanie zajęć z robotyki w formie półkolonii i warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-15 lat z rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej, uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 1 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”