Rodzinna atmosfera, piękna pogoda, kreatywne zajęcia – 26 maja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zorganizowało piknik rodzinny w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Bielna powitała wszystkich uczestników razem z członkami Zarządu Powiatu Kieleckiego: Bogdanem Gieradą oraz Markiem Kwietniem.

– Do udziału w pikniku zaprosiliśmy blisko 300 osób – niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kieleckiego, dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – mówiła Anna Biela, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W rodzinnej integracji uczestniczyli: przedstawiciele instytucji współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, grupa dzieci oraz rodzice sprawujący pieczę zastępczą, młodzież usamodzielniana oraz rodziny biorące udział w projekcie „Myśląc o Rodzinie”..

Członek Zarządu  Bogdan Gierada życzył dzieciom szczęścia, uśmiechu i pogody ducha zapraszając do zabawy. Do tych słów przyłączył się Marek Kwiecień, rozdając maluchom wyczekiwane  słodkości.

Malowanie twarzy, robienie bransoletek, nauka pisania gęsim piórem, konkursy, gry – z tych atrakcji mogły korzystać dzieci na pikniku.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska zorganizowane przez policję oraz straż pożarną. Dzieci mogły obejrzeć wóz i sprzęt strażacki, motor policyjny oraz skorzystać z porad dotyczących przepisów ruchu drogowego i  bezpieczeństwa.

Uczestnicy spotkania mogli także bezpłatnie skorzystać z placu zabaw oraz zwiedzania zoo liczącego około 90 gatunków zwierząt. Malownicze tereny sprzyjały dłuższemu spacerowi potrzebnemu na zapoznanie się z tak licznymi mieszkańcami ogrodu zoologicznego.

Był także słodki poczęstunek, a największym powodzeniem  cieszyła się wata cukrowa i popcorn. Doceniono także potrawy z grilla, które pracownicy obiektu serwowali przez cały czas trwania imprezy.

Zwieńczeniem pikniku była zabawa prowadzona przez DJ, która zgromadziła nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Radość i zmęczenie malujące się na twarzach dzieci były dowodami potwierdzającymi potrzebę organizacji tego typu imprez- kreatywnych, pełnych atrakcji oraz integrujących członków rodzin.

Data opublikowania: 5 czerwca 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”