Baza Zbożowa w Kielcach będzie miejscem I Integracyjnego pikniku rodzinnego, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w najbliższą sobotę, 28 września.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób objętych pomocą w ramach Projektu „Centrum Usług – Współpraca na Rzecz społeczności lokalnej” w poszczególnych gminach, ich rodzin, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych osób zaangażowanych w projekt.

Celem spotkania będzie wzajemne poznanie się i integracja uczestników projektu. Chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Podczas spotkania zaplanowane zostały występu artystyczne, warsztaty, dyskusje, gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. 

I Integracyjny piknik rodzinny rozpocznie się o godz. 10 w Siedzibie Federacji Stowarzyszeń Kulturoznawczych Baza Zbożowa w Kielcach.

Data opublikowania: 25 września 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”