Tym razem kolejne spotkanie Grupy Wsparcia organizowane przez Partnera projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy odbyło się z udziałem zaproszonych gości.

Przyjechali do nas z różnych zakątków świata, z Hiszpanii, Włoch. Byli z nami Maura, Aitana (wolontariuszki Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach) oraz Guillermo.

Data opublikowania: 22 stycznia 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”