Grupa wsparcia dla rodziców
Grupa wsparcia dla rodziców

Co powoduje, że dana rozmowa jest dla nas dobra? Dlaczego z niektórymi osobami lubimy rozmawiać? Czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna? Dlaczego w komunikacji ważna jest intencja i interpretacja? Czym jest ucho rzeczowe, relacji, ujawniania siebie oraz apelu i dlaczego w komunikacji jest tak jakbyśmy mieli czworo ust i czworo uszu? Kiedy Stosujemy komunikację jednostronną, dwustronną i relacyjną? Czy istnieje zamknięta lista cech dobrej rozmowy? Na te i inne pytania próbowały odpowiedzieć uczestniczki projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością przybrało formułę zajęć psychoedukacyjnych. Płaszczyzna do swobodnego wyrażania myśli, otrzymywania treści merytorycznych, dzielenia się własnym doświadczeniem, przemyśleniami stała się wartością dla uczestniczek i możliwością zastanowienia się nad poruszanymi tematami.


Sztuka komunikacji, rozmowy, relacji to bez wątpienia umiejętność, nad którą pracujemy stale. Jedna z uczestniczek podsumowując spotkanie podzieliła się refleksją „To nie jest łatwe” i to prawda, bo chcąc rozmawiać należy podzielić się sobą, tym co bywa najgłębiej skrywane. Warto też pamiętać słowa „Można się z drugim spierać, kłócić, nawet wkurzać na niego, ale nie wolno nim pogardzać” /ks. Jan Kaczkowski/.

Martyna Jamrożek

Data opublikowania: 14 października 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”