Specjalnie zaprojektowane modele, gry komputerowe LEGO oraz dużo kreatywnej i swobodnej zabawy sprawiły, że dzieci bawiły się fantastycznie – w czasie ferii zimowych dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 6 do 15 lat uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” zorganizowano zajęcia z robotyki w formie półkolonii i warsztatów.  

Zajęcia stanowiły nie tylko doskonałą formę integracji, ale również były okazją  do rozwijania kompetencji informatycznych i technicznych młodych ludzi. 
Dzieci uczestniczące w zajęciach poprzez naukę programowania z wykorzystaniem gier i robotów kształtowały twórcze myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną, które niewątpliwie pozwali lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych i przyniesie korzyści w późniejszym okresie.
Kreatywne formy spędzania czasu wolnego ukierunkowane na wypracowanie umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, czy współpracy w grupie, to w obecnych realiach najlepsze metody kształtujące prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. 

Data opublikowania: 25 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”