W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, kontynuowane są zajęcia komputerowe dla kolejnych grup dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. „Edukacyjne laboratorium internetowe”.

Inicjatywa ta ma na celu umożliwienie dzieciom z Ukrainy nauki informatyki oraz zdobycia umiejętności w obszarze technologii i obsługi komputera, które okażą się niezwykle przydatne w przyszłości.

Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, zyskały nowe umiejętności i pewność siebie w obszarze technologii komputerowych. Teraz kolejne grupy dzieci będą miały tę samą szansę, aby rozwinąć swoje talenty i zainteresowania.

Data opublikowania: 31 maja 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy