W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” organizowane jest zadanie pn. „Edukacyjne laboratorium internetowe”, w ramach którego odbywają się zajęcia komputerowe dla dzieci z Ukrainy.

Jest to inicjatywa mająca na celu zapewnienie dzieciom z Ukrainy możliwość nauki informatyki i zdobycia umiejętności w dziedzinie technologii oraz obsługi komputera, które będą przydatne w przyszłości. W ramach Edukacyjnego laboratorium internetowego  dzieci uczą się również korzystania z różnych narzędzi i programów komputerowych, co rozwija ich umiejętności analityczne i logiczne. W dzisiejszych czasach umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii jest kluczowa dla rozwoju 
i przyszłych perspektyw zawodowych dzieci. 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę oraz skierowane są do dzieci w wieku szkolnym.

Data opublikowania: 25 kwietnia 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy