Cykl spotkań informacyjnych dla rodzin zastępczych
Cykl spotkań informacyjnych dla rodzin zastępczych


W Centrum dla Rodzin przy ul. Okrzei 18 w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zorganizowano cykl spotkań informacyjnych dla rodzin zastępczych ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Piekoszowa, Chmielnika i Bodzentyna. Spotkania dotyczyły  funkcjonowania i roli we wspieraniu rodziców, uczniów przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Pracownicy poradni prezentowali zasięg świadczonych przez poradnie usług, opisywali działalność diagnostyczną terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i informacyjno-szkoleniową. Przedstawili  również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. 

Między innymi informacja dotyczyła celu  działania  czyli :

  • wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i adaptacyjnych
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym  

Pracownicy poradni  dokładnie przedstawili jak realizowane są cele i zadania przez:

  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
  • terapię indywidualną i grupową
  • terapię rodzin
  • poradnictwo szkolne i zawodowe
  • zajęcia profilaktyczne z uczniami na terenie szkół oraz w Poradni
  • zajęcia rozwijające zdolności poznawcze uczniów
  • warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli 

Data opublikowania: 7 czerwca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”