Poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne, prawne, czy doradztwo osobom niepełnosprawnym – między innymi takie działania prowadzone są w Centrum Asystentury Społecznej (CAS), które  oferuje usługi dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Prowadzone działania:

  • poradnictwo psychologiczne (indywidualne, grupowe)
  • konsultacje psychiatryczne
  • poradnictwo prawne
  • doradztwo w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.

Poradnictwo świadczone w terminach uzgodnionych z uczestnikami w zależności od zgłaszanych potrzeb również w miejscu zamieszkania po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Od stycznia 2018 roku wachlarz usług zaplanowanych w ramach Centrum Asystentury Społecznej zostanie rozszerzony o usługi asystenckie oraz zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne.

 

Centrum Asystentury Społecznej (CAS)
Ul. Warszawska 25a piętro I (na wprost windy)
tel.: 664 713 394
czynne w godzinach od 7:30 do 15:30

Data opublikowania: 13 listopada 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”