Bezpieczeństwo przede wszystkim – spotkania z policjantami
Bezpieczeństwo przede wszystkim – spotkania z policjantami

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na spotkaniach podczas ferii z najmłodszymi uczestnikami projektu „Myśląc o Rodzinie” poruszali tematykę bezpieczeństwa. Podczas spotkań, które odbyły się 16.02.2018 i 21.02.2018 policjanci promowali  zdrowe i bezpieczne wzorce zachowań w różnych sytuacjach. Przekazali dzieciom informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz zapoznali z zasadami bezpiecznego zachowania się w sytuacjach ryzykownych. 

Poruszyli zjawisko cyberprzemocy oraz agresji stosowanej przy użyciu mediów elektronicznych i związanych z tym konsekwencji. Omówili formy i przejawy tego negatywnego zjawiska. Zwrócili szczególną uwagę na kontakty z osobami obcymi, metody działania osób o złych zamiarach w sieci oraz na stosowanie ograniczonego zaufanie w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu. Istotną kwestią, którą omówili funkcjonariusze to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie pominęli także tematu spędzania czasu wolnego w domu, bezpiecznych zabaw z rówieśnikami czy też bezpiecznego poruszania się po drodze.

Maluchy i młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się również dużą wiedzą w zakresie omawianych zagrożeń.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Bielna oraz pracownicy składają podziękowania na ręce Pani Anety Litwin Naczelnika Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach za współpracę i zaangażowanie w działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Data opublikowania: 25 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”