Bądź dobra, bądź ważna dla … siebie pod takim hasłem odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia, która zawiązała się w maju bieżącego roku w ramach działań „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

Jedną z głównych form pracy były ćwiczenia warsztatowe. Uczestniczki skupiały się na tym co dzieje się „tu i teraz”. Pracowały nad zagadnieniami związanymi z pełnieniem różnych ról społecznych, jak się w nich czują, czy spełniają się w nich, które są dla nich trudne, a które przyjemne. Była chwila na refleksję dotyczącą „ co jest we mnie dobre, cenne”oraz na to, aby każda udzieliła takiej informacji współuczestniczkom. Wszystkie ćwiczenia przeplatane były wspólnymi rozmowami, przekazywaniem własnych doświadczeń, wypowiedziami, radami, pomysłami. 

Jako prowadząca mogę podsumować, że to spotkanie było ważne i wyjątkowe. Ważne, bo niecodziennie można obserwować i doświadczać, a przy tym uczestniczyć w delikatnych i subtelnych zmianach jakie pojawiają się w drugim człowieku. A wyjątkowe bo pojawiło się „czuję się…”, „mam obawy…”, „udało mi się zrobić…”, „jestem…”. A wszystko połączone było z dużą dawką radości i  uśmiechu. – Martyna Jamrożek 

Działanie realizowane jest przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 we współpracy z liderem –  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Data opublikowania: 29 sierpnia 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”