Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłaszanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Data opublikowania: 28 czerwca 2021


Dotyczy projektu:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021