Osoba niepełnosprawna pracuje przed komputerem z opiekunem

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością (wideo)

Rada Powiatu w Kielcach dokonała podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą na 2021 rok w kwocie 7 130 478 zł., w tym: na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych przekazano 1 373 943 zł., na rehabilitację społeczną środki w kwocie 5 756 535 zł. Zadania związane z rehabilitacją społeczną są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach i należą do nich dofinansowania do : Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich…

Rehabilitacja

Rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu kieleckiego

W Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach również w tym roku osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Zarząd Powiatu w Kielcach wyraził zgodę na kontynuację realizowanego od 2007 roku programu pod nazwą „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. Popieramy wszelkie formy pomocy dla osób niepełnosprawnych. To bardzo ważne, aby stwarzać jak najlepsze warunki do poprawy zdrowia i sprawności fizycznej – podkreśla członek…

wspieranie osób z niepełnosprawnościami - spotkanie

O wspieraniu osób z niepełnosprawnościami

Przyjęcie „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2023”, wybór prezydium Rady na ten rok – to tylko niektóre z punktów posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście kieleckim. Po raz pierwszy w tym roku odbyło się posiedzenie Rady. W zebraniu uczestniczyli członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk i dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Michalski. Na początku obrad wybrano…