O motywacji do hobby

O pasji, zainteresowaniach, hobby rozmawiał z podopiecznymi PCPR w Kielcach Łukasz Wilk, podróżnik, wspinacz, członek Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego. Hobby może relaksować, rozwijać oraz sprzyjać poznawaniu ciekawych ludzi. Jak ważną część życia stanowią zainteresowania opowiedział podróżnik Łukasz Wilk. Mówił o różnych rodzajach wspinaczki, począwszy od skałek, a kończących na alpiniźmie zimowym. Opisał i pokazał sprzęt wykorzystywany do wspinaczki letniej i zimowej. Opowiedział o odpowiednim doborze partnerów z którymi wybieramy…

Grafika dzień pracownika socjalnego

Dzień pracownika socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. ♥️Z tej okazji dziękujemy za Waszą pracę, która jest niezwykle ważna i nieoceniona dla społeczeństwa 👍Wymaga ogromnego zaangażowania, empatii i cierpliwości. Dzięki Wam wiele osób otrzymuje wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Pomagacie ludziom odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Już jesteś – kampania promująca rodzinę zastępczą

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku. W Polsce istnieje potrzeba zwiększenia liczby rodzin zastępczych dla wielu dzieci, które nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami z powodu różnych przyczyn, np.: przemoc domowa, zaniedbanie czy inne…

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem program jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów  w codziennych obowiązkach oraz zapewnienie czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Grafika - światowy dzień adopcji

Światowy Dzień Adopcji

Światowy Dzień Adopcji obchodzony jest corocznie 9 listopada. Promuje ideę adopcji jako formę opieki nad dziećmi, które nie mają rodziny lub nie mogą być wychowywane przez swoich biologicznych rodziców. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb dzieci bez rodziny oraz zachęcenie do adopcji jako sposobu dawania im domu i miłości. W tym dniu organizowane są różne wydarzenia, takie jak konferencje, seminaria, warsztaty i spotkania, które…

Zostań rodziną zastępczą – napełnij puste serca miłością

Rodzina jest podstawową komórką społeczną. To w niej pobieramy najważniejsze lekcje życiowe, to ona kształtuje nas i rzutuje na naszą przyszłość, na całe nasze życie. W gronie najbliższych stawiamy pierwsze kroki, uczymy się mówić. Rodzina nam daje wzorce, pokazuje jak funkcjonować w społeczeństwie, uczy szacunku, empatii. To ta najmniejsza grupa społeczna pokazuje nam świat, jego zalety, ale też i wady.  Niestety… wiele rodzin nie zaspokaja najważniejszych potrzeb dzieci,…

Spotkali się przy kawie z rodzinami zastępczymi

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z rodzinami zastępczymi z powiatu kieleckiego spotkali się członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk oraz wicedyrektor PCPR Piotr Piwowarczyk. Spotkanie było okazją do rozmowy o różnych tematach związanych z opieką nad dziećmi w rodzinach zastępczych. Uczestnicy dzielili się swoimi sukcesami, wyzwaniami i pomysłami na wspólne działania. Spotkanie stworzyło atmosferę otwartości i wsparcia, w której każda rodzina czuła się komfortowo i swobodnie. Wydarzenie było okazją do wzajemnego…

Plakat spotkania przy kawie

Spotkanie przy kawie z rodzinami zastępczymi

Zapraszamy na spotkanie przy kawie z rodzinami zastępczymi, które odbędzie się w 27.10.2023 roku w siedzibie PCPR w Kielcach. Spotkanie ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, wsparcia i nawiązania więzi między rodzinami zastępczymi. Podczas spotkania będziemy mieć okazję porozmawiać o różnych tematach związanych z opieką nad dziećmi w rodzinach zastępczych. Będziemy dzielić się naszymi sukcesami, wyzwaniami i pomysłami na wspólne działania. Chcemy stworzyć atmosferę otwartości i wsparcia, w której każda rodzina…

Przekazanie laptopów dla dzieci w rodzinie zastępczej

Dzieciom przebywającym w rodzinie zastępczej w Nowej Słupi przekazano laptopy, które mają im pomóc w nauce. W sumie 5 laptopów dla każdego dziecka w wieku szkolnym przekazali: członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, dyrektor PCPR w Kielcach Anna Florczyk-Bielna oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Anna Michalczyk. Laptopy mają posłużyć nie tylko do nauki, ale także do korzystania z innego wsparcia to m. in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz poradnictwo specjalistyczne. Przypomnijmy, że PCPC w Kielcach…