Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu kieleckiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach